Understanding of the ecosystems functioning is impossible without considering the interactions between climate changes and anthropogenic factors

Înțelegerea funcționării ecosistemelor este imposibilă fără a ține cont de interacțiunile dintre schimbările climatice și factorii antropici

Simposyums and Conferences

Conferences in 2017

Conferences in 2018

Conferences in 2019