Understanding of the ecosystems functioning is impossible without considering the interactions between climate changes and anthropogenic factors

Înțelegerea funcționării ecosistemelor este imposibilă fără a ține cont de interacțiunile dintre schimbările climatice și factorii antropici

Sampled sites

Sites in the Carpathian Mts:

Luci and Mohoș (Harghita Mts.)

Mihăilescu (Maramures Mts.)

Poiana Știol, Gărgălău, Tăul Muced (Rodna Mts.)

Ic Ponor, Doda Pili (Apuseni Mts.)

Sites in the lowlands of Romania:

Mîndra/Arpașu (Transylvania Depression) 

Iaz (Șimleu Basin) 

Poiana Stampei (Dornelor Depression) 

Photos